Saturday, June 13, 2009

Ettehiyatü

Ettehıyyâatü lillâahi vessalevâatü vettayyibâatü. Esselâamü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâahi ve berekâatühüü esselâamü aleynâa ve alâa ıbâadillâhis sâlihıyn. Eşhedü ellâa ilâahe illallâah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasüülüh

Mânâsı: Her dürlü hurmet, salevât ve bütün iyilikler Allaha mahsusdur. Ey Nebî! Allahın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allahın sâlih kullarının üzerine olsun. Şehâdet ederim ki, Allah birdir ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed (aleyhisselâm) Onun kulu ve resûlüdür.

2 comments:

sara said...

Dear friend,
I saw your weblog and it was
interesting for me. I hope successful for you.
I would like to introduce an address that you will find very interesting and beautiful templates for your weblog that offer you.
Best Weblog Templates Pack

Engin Senel said...

bu blogu geliştir lütfen çok güzel

Dr. Engin